کد پیش­فرض ضبط­ مدل MCD-206 چهارتا یک است.

جهت وارد کردن کد، از اعداد 1 الی 6 استفاده کنید. سپس SELECT یا ولوم را فشار دهید.

در صورت نادرست بودن کد دستگاه، پیغام Code2 یا Code3 را دریافت خواهید کرد.

و در صورتی که تعداد دفعات ورودِ اشتباهِ  به سه برسد، دستگاه قفل می­شود. جهت برگشت به حالت پذیرش و وارد کردن مجدد کد، ضبط را به مدت یک ساعت در حالت سوئیچ باز قرار دهید. سپس کد را با دقت بیشتری وارد کنید.

 

تغییر کد دستگاه

جهت تغییر کد دستگاه مراحل زیر را گام به گام دنبال کنید:

  • دستگاه را خاموش کنید.
  • دکمه­های کنترلی POWER و Am/FM را هم­زمان باهم