راهنمای کامل کارایی دزدگیر spy ساده

در این مقاله به آموزش موارد مهم و مورد نیاز شما در استفاده از دزدگیر SPY خواهیم پرداخت.

فهرست موضوعات بحث شده عبارت هستند از:

 • کد دهی ریموت­
 • ریست اضطراری
 • ضد سرقت
 • قفل خودکار بعد از حالت DISARM
 • قفل کودک
 • زمان تاخیر سنسورهای درب
 • جامپرها
 • ثبت تحریک
 • حافظه دزدگیر
 • فلاشر باز بودن درب‌ها

 

کد دهی ریموت:

کد دهی ریموت­ها به دو صورت امکان پذیر است که هر دو مورد را بررسی خواهیم کرد.

 • روش اول:
  – کلید داخلِ دستگاهِ مرکزی را در حالت Disarm بزنید.
  – یکی از کلید ریموت را به دلخواه فشار دهید.
 • روش دوم:
  – حالت ACC را ON کنید.
  – دکمه ریست را به مدت 5 ثانیه نگه­ دارید.
  – یکی از کلید ریموت را به دلخواه فشار دهید.

(دقت داشته باشید که حداکثر 4 ریموت را می­توانید کد کنید.)

 

ریست اضطراری

ریست اضطراری به دو صورت امکان پذیر است:

 • روش اول:
  – در حالی که دزدگیر فعال است، در خودرو را باز کنید.
  – حالت ACC را ON کنید.
  – ریست کنید.
 • روش دوم:
  – 10 بار حالت ACC را از OFF به ON تعویض کنید. دستگاه ریست می­شود.

 

ضد سرقت

در حالی که خودرو روشن است، کلید قفل بی­صدا را 2 ثانیه نگه دارید تا آژیر و راهنما بزند. خودرو 30 ثانیه آژیر و راهنما خواهد زد و بعد از 40 ثانیه نیز خاموش خواهد شد. برای خروج خودرو از این وضعیت، کلید باز ریموت را فشار دهید.

 

قفل اتوماتیک بعد ازDisarm

در صورتی که سیستم فعال در وضعیت Disarm قرار گیرد و تا سی ثانیه درها باز نشوند، سیستم به طور خودکار دوباره به حالت Arm برگشته و قفل خواهد شد.

 

قفل کودک:

به طور پیش فرض، با روشن شدن موتور و فشردن اولین ترمز، درها قفل می­شوند و با خاموش شدن موتور درها باز می­شوند.

جهت غیر فعال کردن این قابلیت، بعد از باز کردن سوئیچ، قفل ریموت را به مدت 2 ثانیه فشرده و نگه دارید.

جهت برگشت به حالت پیش فرض نیز به همان صورت عمل کنید.

 

زمان تاخیر سنسورهای درب

بعد از فعال کردن دزدگیر، در صورتی که در خودرو باز باشد، خودرو پس از سی ثانیه شروع به آزیر کشیدن می­کند.

 

جامپرها:

جامپرها دو نوعند:

 • جامپر j1:
  – به دو صورت پمپ بادی و پمپ الکتریکی.
  – خروجی بادی ۳٫۵ ثانیه و الکتریکی ۱ ثانیه است.
  – حالت کارخانه پمپ الکتریکی است.
 • جامپر j2:
  – خروجی صندوق پران مثبت یا منفی
  – حالت کارخانه مثبت است.

ثبت تحریک:

اگر در زمان فعال بودن دزدگیر، خودرو تحریک شده باشد، تحریک ثبت شده و در زمان غیر فعال بودن، 5 بار آژیر خواهد کشید. این کار برای آگاهی مالک خودرو است که باید خودروی خود را بازرسی کند.

 

حافظه دزدگیر:

اگر باطری خودرو معیوب شده باشد یا به هر دلیلی از مدار خارج شده باشد، با وصل مجدد باطری دزدگیر به آخرین وضعیت قبل از خرابی باز می­گردد.

 

فلاشر هنگام باز بودن درب‌ها:

در صورت باز بودن درب خودروی خاموش، فلاشر 30 ثانیه راهنما می­زند.

در صورت باز بودن خودروی در حال حرکت، فلاشر پیوسته راهنما می­زند

برای غیر فعال کردن این حالت، کافیست ترمز را در حالی که سوئیچ باز است، فشار داده و کلید قفل بی­صدا را به مدت 2 ثانیه نگه دارید. اکنون این قابلیت فعال شده و با دوبارآژیر کشیدن، فعال شدن آن اعلام می­شود.

برای غیر فعال کردن نیز، کلید قفل بی­صدا را یک بار فشار دهید. غیر فعال شدن آن با یک بار آژیر اعلام می­شود.