سامانه کروز کنترل رنو دارای لیمیتر سرعت برای کاربرد های شهری

مجهز به سامانه دزدگیر کدینگ

سوکت فابریک بدون تغییر در سیم کشی

دارای دو حافظه دایم و موقت