-برخورداری از کلیدهای طرح جدید مالتی مدیا و کروز غربیلک فرمان شرکت جک موتورز با بهینه سازی و لحاظ نمودن مباحث ارگونومی در کلیدهای یاد شده
–  افزوده شدن کلید فعال سازی آپشن لیمیتر سرعت بعنوان یک کلید مستقل
–  انجام تغییرات در کلیدهای روتاری(چرخنده) غربیلک فرمان
–   افزوده شدن سیستم دزدگیر کدینگ جهت افزایش ضریب ایمنی خودرو شما در مواجهه با سرقت با کیفیت عملکردی فوق العاده و قابلیت اطمینان بالا
–  بهینه سازی عملکرد کروز کنترل در تثبیت سرعت، تعویض دنده ها و بهبود فوق العاده عملکرد آپشن لیمیتر سرعت آپشن
–   قابلیت شناسایی انحصاری