ریموت ساده پی ال سی

خانه/ریموت کنترل/ریموت ساده/ریموت ساده پی ال سی

توضیحات

ریموت ساده پی ال سی

فرکانس:315

شماره آی سی:918