امکانات دوربین:

1-نمایش فاصله

2-کیفیت تصویر فوق العاده

3-تصویر رنگی

4-سازگاری با تمام مانیتور های فابریک و غیر فابریک

5-همراه مته مخصوص جهت سوراخ کردن سپر

لینک کوتاه محصول:https://zaya.io/30rjo